• logo nu online
Home Nasional Warta Sejarah Khutbah Taushiyah Kuluwung Ubudiyah Daerah Keislaman Syariah Obituari Risalah Doa Tokoh Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Kamis, 23 Mei 2024

Risalah

Jadilah Pengurus NU Karena Allah, Bukan Karena Olih

Jadilah Pengurus NU Karena Allah, Bukan Karena Olih
para pengurus NU Jabar (NU Online Jabar)
para pengurus NU Jabar (NU Online Jabar)

PBNU dan PWNU Jawa Barat saat ini tengah menyiapkan sejumlah nama untuk mengemudikan lembaga-lembaga yang bekerja pada bidang masing-masing; mulai ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, takmir masjid, zakat dan ifaq, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, penerbitan, dan lain-lain. 


Nahdliyin tentu berharap para pengemudi lembaga itu merupakan para ahli di bidangnya dan mau berkhidmah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan organisasi, bukan yang lain-lain. Para pengemudi itu tak sekadar mencantumkan nama karena akan memutus kesempatan bagi orang lain yang bersedia berkhidmah. 


Masih ingat dengan apa yang dikatakan Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F. Mas’udi pada sebuah acara di Banten. Menurutnya, jangan sampai seseorang yang tak mau berkhidmah di NU malah menjadi pengurus karena yang demikian itu akan menjadi urusan. Orang semacam itu tak ada bedanya dengan berkhianat kepada para pendiri NU. Kalau tidak mau dan tidak mampu, bukalah kesempatan kepada yang mau dan mampu karena itu akan mengkhianati regenerasi. Begitu kira-kira.   


Jika kita membuka amanat para pengurus NU di masa lalu, mereka sudah mewanti-wanti agar ketika menjadi pengurus NU harus karena Allah, bukan karena olih.


Majalah Al-Mawaidz yang diterbitkan NU Tasikmalaya pernah memuat artikel berjudul Kasakit Perkumpulan. Menurut majalah dengan tagline Pangrodjong NO Tasik itu penyakit perkumpulan di antaranya karena ada pengurus yang bekerja bukan karena Allah tapi karena olih. 


“Anu disebut karana olih di dieu nyaéta anu ngamaksud kana meunang pangasilan reujeung kauntungan.” 


(Yang dimaksud dengan karena oleh itu adalah orang yang mau jadi pengurus dengan niat mencari penghasilan atau keuntungan pribadi)  


Menurut Al-Mawaidz, artikel itu pernah dimuat secara utuh di majalah Al-Mu’min No 8 bab Persatuan. Karena isinya penting, maka Al-Mawaidz memuatnya pula pada No 13 edisi 26 Maret 1935 taun ka-3, hal 187-188. Artikel itu dimulai dengan pengantar Al-Mawaidz tentang pentingnya perkumpulan dan persatuan. 


Gunana riung-mungpulung jadi hiji téh geus teu kudu dipedar sapasal-sapasal deui lantaran saréréa geus pada maphum yén: lamun nu héngkér pada héngkér ngahiji, dicangreud pageuh, tangtu jadi aya tanagana, kaarah hasilna; lamun anu bedas pada bedas, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, tanwadé kabedasanana jadi unggul ti nu lian; lamun anu bodo campur jeung nu pinter, moal gagal deui si bodo jadi nyaho, si pinter bakal tambah kapinteranana, nu bodo nu pinter bakal ka arah tanagana. Malah anu goréng ogé kapan lamun ngabareungkeut sorangan jadi hiji, kagorénganana téh bakal leuwih ngaruksak tibatan sorangan-sorangan. Nyapékeunana ka pangurus leuwih-leuwih batan dipilampah ku pada-pada. Cindekna mah sagala kalakuan jeun pamaksudan, lamun guyub sauyunan dilakonana, méréna hasil leuwih batan dipilampah ku sadéwékna-sadéwékna. 


Menurut artikel itu, perkumpulan berfaidah karena akan memperbesar kekuatan elemen-elemen yang bercerai-berai dan lemah. Perkumpulan untuk kaum muslimin atau NU, berguna untuk memperkuat kebenaran dan mengikis kebetilan. Hal ini senada dengan ungkapan popular kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. 


Nah, di dalam perkumpulan itu selalu ada penyakit internal dan eksternal. Salah satu penyakit internal adalah para pengurus yang bekerja bukan karena Allah tapi karena olih. Pengurus yang demikian itu berbahaya bagi perkumpulannya sendiri dan agama Allah. 


“Tapi lamun cicingna dina pakumpulan téa henteu karana Allah, tapi diganti ku karana olih, geus tangtu jadi bahla kana kumpulanana jeung kana agamana.


Dimana anu cicing dina kumpulan ngandung tujuan anu sarupa kieu, tangtu kumpulanana moal aman. Salawasna pinanggih reujeung pacékcokan sarta tungtungna awét rajét, atawa pakumpulan jadi jadi kubra. Ieu bahaya anu keuna kana kumpulanana pribadi. Ayeuna bahaya kana agamana.” 


Sekretaris NU Bandung 1930-an R.H. Dachlan juga pernah mengupas hal serupa pada sebuah pertemuan di Subang. Pertemuan itu diabadikan Al-Mawaidz edisi, No 16 edisi 16 April 1935 th k3 hal 233-235.


 Ti dinya spreker neruskeun biantarana nyaéta nyaritakeun yén bestuur NU jeung elid-elidna kudu digawé babarengan karana Allah, jadi lain kalawan karana olih sabab ari kalawan anu kasebut ti pandeuri mah hartina kalawan karana fulus. Lamun urang boga kumpulan kalawan saperti nu kasebut cikénéh moal bisa bener, tapi beuki tambah kusut. Nu matak kuduna karana Allah maksudna pikeun majukeun kapentingan kumpulan di dieu ku spreker ogé diterangkeun naon gunana ririungan. 


Maka waspadalah terhadap orang-orang yang memiliki watak karana olih sebagaimana diungkapkan lanjutan artikel penyakit perhimpunan di atas yang tergambar pada kalimat ini:  

Sakur nu geus aya dina pakumpulan jeung rék asup dina pakumpulan mangka waspada kana rupa-rupa panyakit nu aya dina pakumpulanana.

Abdullah Alawi 


Risalah Terbaru