• logo nu online
Home Nasional Warta Sejarah Khutbah Taushiyah Kuluwung Ubudiyah Daerah Keislaman Syariah Obituari Risalah Doa Tokoh Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Minggu, 14 April 2024

Kuluwung

Syair Sunda, Kisah Anak Yatim dina Poe Idul Fitri Karangan KH Abdullah Nachrowi Bogor

Syair Sunda, Kisah Anak Yatim dina Poe Idul Fitri Karangan KH Abdullah Nachrowi Bogor
Ilustrasi: NU Online
Ilustrasi: NU Online

Ku Mama Ajengan KH Nakhrowi Tanah Baru Bogor

Kanjeng Nabi ngajamin ka Anak yatim
dina ‘idil fitri pang saena musim

Bade angkat ka masjid bade netepan
‘Idil fitri aya budak sesegrukan

Nangis pipir masjid baturna arulin
Rayap rame sunang bungah keur arulin

Manehna nyalindung semu sedih bingung
Nganggo kawai tambal butut ngalanglayung

Kapendak ku Rasululloh ros dibujeng
Ditaros kunaon nangis bae ujang

Pan ieu teh dinteun bungah dinten senang
Geuning ujang nangis kawas eukeur bingung

Jawabna teh aduh Gusti yaktos pisan
Ieu dinten bungah dinten seneng pisan

Seneng soteh ka jalma nugaduh rama
Keur ka abdi mah ngaraos teu sugema

Ku ayana ‘idil fitri manah ringrang
Inget kana diri hirup teh nyorangan

Kieu rasana nu ditilar ku rama
Hirup sangsara beda sareng sasaha

Teras ku Rasul teh dipangku dirawu
Aduh ujang tos ngahudang macan turun

Na iraha jeung di mana rama tilar
Jawabna teh cenah waktos perang badar

Nu dipingpina ku kanjeng Rasululloh
Duka teuing anu mana henteu wawuh

Abdi ngagangsing hoyong meser anggoan
Kanggo senang bungah sareng rerencangan

Tapi ibu ka.. abdi kalakah nundung
Atos tilu dinten ieu abdi pundung

Aduh kasep nyaah deudeuh teuing ujang
Apan ieu rama gusti rama ujang

Hayu urang ngadeuheus enggal ka Ibu
Aisyah di bumi urang gentos baju

Kanjeng Rasul bari nangis hey Aisyah
Ieu putra urang anu nuju susah

Nyaeta ramana teh parantos tilar
Dina waktos pupugeutna peurang badar

Dauh Aisyah teh bae putra ibu
Tos timana urang siram gentos baju

Hey Fatimah ieu angkeun rai anjeun
Hey Ali geura aku dulur anjeun

Mana cucu deudeuh Hasan sareng Husein
Ieu mamang anjeun geura ajak ulin

Fatimah Ali Hasan Husein mideudeuh
Ngangken dulur rai teras dibubungah

Dugikakeun leungit rasa kayatiman
Ngangken ibu rama Rasul anu heman

Saur Hasan Husein yu mang urang ulin
Sareung batur urang ameng gulen lilin

Teras ameng suka bungah ulin gatrik
Rasul teras ngalakonan ‘idil fitri

Tah sakitu riwayatna Nabi urang
Ngajamin ka anak yatim conto urang


Pikeun conto urang keur hirup di dunia
Tiru ahwal ucap kanjeng anu mulya

Mudah-mudahan urang husnul khotimah
Maot tetep iman islam pasti genah

Susuganan ieu ageung mangfaatna
Kanu maca anu butuh syafa’atna

Sareung urang diangken pisan umatna
Umat kanjeung umat anu pangmulyana

Sareung urang ngarep-ngarep syafa’atna
Anu dingaranan syafa’atul udzma

Aamiin aamiin aamiin yaarobbal ‘alamiin
Ditutup ku muji ka Rabbul ‘alamin

Syair ini didapatkan melalui KH  Aj Syatibi Alfutuhat yang mendapatkannya langsung dari Mama Ajengan Nakhrowi Bogor


Kuluwung Terbaru