• logo nu online
Home Nasional Warta Kuluwung Khutbah Daerah Sejarah Ubudiyah Taushiyah Syariah Keislaman Obituari Doa Tokoh Risalah Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Sabtu, 9 Desember 2023

Khutbah

KHUTBAH JUMAT

Khutbah Jumat Basa Sunda: Ciri Jalma anu Cinta ka Allah SWT

Khutbah Jumat Basa Sunda: Ciri Jalma anu Cinta ka Allah SWT
Khutbah Jumat Basa Sunda: Lima Ciri Jalma anu Cinta ka Allah SWT
Khutbah Jumat Basa Sunda: Lima Ciri Jalma anu Cinta ka Allah SWT

Khutbah I


اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِجَلَالِ مَلَكُوْتِهِ، وَتَوَحَّدَ بِجَمَالِ جَبَرُوْتِهِ وَتَعَزَّزَ بِعُلُوِّ أَحَدِيَّتِهِ، وَتَقَدَّسَ بِسُمُوِّ صَمَدِيَّتِهِ، وَتَكَبَّرَ فِي ذَاتِهِ عَنْ مُضَارَعَةِ كُلِّ نَظِيْرٍ، وَتَنَزَّهَ فِي صِفَائِهِ عَنْ كُلِّ تَنَاهٍ وَقُصُوْرٍ، لَهُ الصِّفَاتُ الْمُخْتَصَّةِ بِحَقِّهِ، وَالآيَاتُ النَّاطِقَةُ بِأَنَّهّ غَيْرَ مُشَبَّهٍ بِخَلْقِهِ. 


وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهّ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةَ مُوْقِنٍ بِتَوْحِيْدِهِ، مُسْتَجِيْرٍ بِحَسَنِ تَأْيِيْدِهِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، وَأَمِيْنُهُ الْمُجْتَبَي وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ إِلَى كَافَةِ الْوَرَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مَصَابِيْحُ الدُّجَى، وَعَلَى أَصْحَابِهِ مَفَاتِيْحُ الْهُدَى، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً


أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ، اِتَّقُوا اللهَ وَاعْبُدُوْهُ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وَقَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ 


Sidang Jumah anu mulya
Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Alloh Robbun Gofur. Dzat anu teu weleh ngucurkeun ni’mat-Na ka urang sadayana, sahingga dina waktos ieu urang tiasa sasarengan ngalakonan salah sawios parentah-Na. Solawat sareng salam mugia sapapaosna dilimpahkeun ka Baginda Nabi saw. Sosok anu parantos nyandak urang ti zaman kamusyrikan ka zaman katauhidan. Solawat sareng salam oge mugi dicurahkeun ka para sahabatna, para tabiin, katut tabiatna, dugika urang sadayana anu hoyong diangken umatna kalayan kenging syafaatna jaga di yaomil jaza. 

 

Hadirin sadayana, 
Sateuacan ngalajengkeun khutbah, teu hilap khotib seja wasiat ka sadayana ahli jumah, sumangga urang sasarengan mertahankeun kaimanan sareng ningkatkeun katakwaan ka Alloh ta’ala. Sabab, teu aya deui jalan kanggo dugi kana kabagjaan dunya sareng akheratna salian ti jalan takwa ka Alloh ta’ala. Sanes kanten takwa janten ukuran kamulyaan hiji hamba di payuneun Pangerannana. Hal ieu nunjukkan yen Alloh teu ningal pangkat, jabatan, harta jeung status sosialna, tapi ningal hati jeung katakwaannana. 


Ku sabab kitu, urang ulah sibuk teuing ngejar haliah dunya, komo dugika ngalaleykeun jeung mopohokeun urusan akherat. Urang kedah emut, sakumaha betah di dunya, urang bakal maot jeung nyanghareupan balitungan di akherat. 


Sidang Jumah anu dimulyakeun ku Alloh  
Ngalangkungan surat Adz-Dzariyat, Alloh parantos ngadawuh, sakumaha nu tos dipetik dina muqodimah tadi: 


وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ


Hartosna, “Teu pati-pati Kaula nyiptakeun jin jeung manusia anging supaya ibadah ka Kaula,” (QS. Adz-Dzariyat [51]:56). 


Ibnu Abbas parantos nafsirkeun, sakumaha anu parantos dikutip ku Imam al-Qusyairi, kalimat illa liya’budun dina eta ayat maksadna nyaeta illa liya’rifun. Hartosna ‘kacuali supaya ma’rifat ka Kaula (Alloh)’. 


Hal ieu loyog sareng anu diuningakeun ku para ulama tauhid yen kawajiban munggaran keur jalma muslim teu aya deui nyaeta ma’rifat  ka pangerananana, nyaeta Alloh. Sabab, moal sampurna ibadah ka Alloh upami teu ma’rifat ka Mantenna, imma  ma’rifat kana dzat-Na, ma’rifat kana sifat-sifat-Na, ma’rifat kana padamelan-padamelan-Nana. 


Salajengna ku Syekh Nawawi dijelaskeun yen makna ma’rifat ka Alloh sanes ukur uninga nanging kedah nekadkeun jeung ngayakinkeun. Sanes kanten ti eta, saur Syekh Nawawi, hiji jalma moal dugi kana tingkatan ma’rifat, nekadkeun, sareng ngayakinkeun ka Alloh salami teu acan tiasa mahabbah atanapi cinta ka Alloh. 


Hadirin sidang jumah sadayana 
Ari cinta ka Alloh eta ngagaduhan 10 makna atanapi tanda anu kedah ngancik dina hate dina jalmi nu hoyong ma’rifat tea. Sapuluh tanda didinya lima di antawisna nyaeta:  


أحدها أن يعتقد أن الله تعالى محمود من كل وجه وبكل صفة من صفاته 


Kahiji, nekadkeun yen Alloh teh Maha Sae sareng Maha Terpuji dina sagala widang sareng dina sagala sifat-Na. Hartosna teu aya anu awon sagala rupi anu dongkap ti Alloh. Sakalieun aya perkara anu katingal awon, eta mah mungguh paningal urang sareng paningal makhlukna. Karena upami dititenan leres-leres mah sagala papasten Alloh pasti aya hikmah anu saena. 


Contohna nalika urang dipaparin panyawat. Eta panyawat tangtosna katingal ku urang mah janten susah sareng pilara. Nanging sing emut hikmah Allah berjalan dina eta panyawat. Naha sapertos kumaha? 


Nalika urang teu damang teh, urang kedah emut dawuhan Kangjeng Rosul, yen panyawat bakal janten kafarot atanapi tetebus kana dosa urang salaku jalma anu ngarandapannana. Matak teu damang oge, saur para ulama, dina diri urang teh aya dosa  anu moal dihampura anging kudu ditibanan ku panyawat.


Sanes kanten ti eta, panyawat teh janten ujian kaimanan jeung kasobaran keur urang. Saur Alloh dina Al-Quran, ulah waka ngaku jadi jalma anu iman sateuacan dibere ujian. Di antawis hikmah ujian tos jelas, nyaeta Alloh hoyong ningal urang langkung caket sareng Mantenna. 


Tah eta salah sawios contona. Anu nunjukkeun sanaos panyawat mungguh urang mah awon, tapi Alloh gaduh kasaean keur urang di sapengkereun eta panyakit. Teu acan hikmah sanesna, sapertos berjalanna kagiatan ekonomi wargi-wargi urang upami urang ka dokter atanapi ka rumah sakit.  


Ahli jumah anu mulya


الثانى أن يعتقد أنه محسن، إلى عباده منعم متفضل عليهم


Kadua, ciri jalma anu cinta ka Alloh teh nekadkeun yen Alloh maha sae ka sadaya hamba-Na, maha maparin ni’mat, maha ngunggulkeun hamba-hamba-Na.  Hartosna, kedah diyakinkeun dina hate yen Alloh maha sae ka sadayana hamba-Na, bade hamba anu bageur atanapi anu henteu. Alloh maha berehan ka sadaya hamba-Na, bade hamba anu taat atanapi anu henteu. Leres-leres teu tiasa dibandingkeun antawis kasaean Alloh sareng makhlukna. Kasaean makhluk mah ditujukeun ka sasama makhluk nu tos hade ka dirina. 


Namung, kedah kauninga kasaean sareng ni’mat Alloh anu dipasihkeun ka para hamba-Na hanteu sami. Aya anu seueur aya anu saalit. Sahingga aya anu miskin aya anu beunghar. Eta oge bentuk kasaeannana. Sabab, kabayang ku urang upami jalma saalam dunya beunghar sadayana. Bade saha anu janten tukang buburuhna. Upami sadaya jalma di alam dunya janten alim sadayana, bade saha anu janten santri atanapi mustami’na.   


Matak tong heran urang ningal jalma di alam dunya henteu sarua. Aya anu beunghar aya anu henteu. Aya anu jadi pangkat anu henteu. Aya anu bungah aya anu sedih. Eta teh tawis kasaean Alloh keneh anu ku urang kedah ditampi kalayan karidoan manah. 


Sidang jumah sadayana 


ثالثها أن يعتقد أن الإحسان منه إلى العبد أكبر وأجل من أن يقابل بقول أو عمل منه وإن حسن وكثر 

 

Katilu, nekadkeun yen kasaean Alloh ka hiji hamba-Na langkung seueur sareng langkung agung saupamina dibandingkeun sareng syukur oge amal si hamba sanaos amal eta hamba teh kacida sae sareng seueurna. 


رابعها أن يعتقد قلة قضاياه وقلة تكاليفه


Kaopat, nekadkeun yen papasten sareng pamurih Alloh hanteu seueur alias saalit. Ngalangkungan makna nu katilu sareng kaopat ieu, urang sakedahna mingkin yakin yen papasten Alloh sareng pamurih ibadah-Na anu dipasihkeun ka urang teh saalit, dibanding sareng melimpahna ni’mat-ni’mat anu dikucurkeun ku Mantenna ka urang. 


Mangga urang sami-sami tafakuran ku urang. Dina sabeurang sapeuting, ukur lima waktu Mantenna ngawajibkeun solat kanggo urang. Upami diperhetang sakali solat urang 15 menit, ukur 75 menit nu dianggo solat ku urang tina total 24 jam. Waktos anu kalintang saalitna. Matak upami bade ngamaksimalkeun waktos, saur Imam al-Ghozali, urang kedah ngabagi tilu waktos urang. Sabagian kanggo kasab, sabagian kanggo ibadah, sabagian deui kanggo istirahat. 


Lamun diemutan mah, urang kalintang isinna ku Alloh. Anjeuna mah maparin ni’mat teu liren-liren ka urang, malah moal tiasa dietang saur dina Al-Quran, tapi sawalerna, urang kacida talangkena dina ngajalankeun ibadah ka Mantenna. 


Sidang jumah anu mulya 


وخامسها أن يكون في عامة أوقاته خائفا وجلا من إعراضه تعالى عنه وسلب ما أكرمه به من معرفة وتوحيد وغيرهما 


Kalima, kaseuseuran waktuna dianggo sieun jeung melang lamun Alloh melengos tina dirina, oge sieun kama’rifatan sareng katauhidan anu parantos dipasihkeun ka dirina dicabut. 


Memang kitu pisan keur jalma nu tos aya dina tingkatan cinta atanapi mahabbah ka Alloh. Dirina sieun pisan ku Alloh. Sieun dibendu ku Alloh. Sieun dikaluarkeun tina kamarifatan sareng katauhidan ka Alloh. 


Ku hal sakitu, anjeuna sapapaosna waspada bisi kaluar tina parentah Alloh sareng ngareumpak panyegah Alloh. Tina dirina bakal salawasna kaluar sifat takwa kanu Maha Kawasa.  Salamina moal gagabah dina tingkah lakuna. Sareng deui moal baha kana sagala nu parentah Alloh sareng rosul-Na sanajan midamel ibadah anu sunah pangkatna.


Naon pangna manehna sieun sareng melang lamun Alloh malengos tina dirina? Sabab, nalika Alloh parantos malengos ti dirina, lain mustahil sadaya kamulyaan anu tos dipasikeun saperti katuhidan oge kama’rifatan dicabut tina dirina. Lamun Alloh parantos nyabut kamulyaan tina dirina, maka bisa jadi ibadah anu tos dijalankeun ku anjeuna bakal sia-sia, oge cita-cita ngengingkeun rido Alloh moal kahontal.


Hadirin sadayana 
Tah sapertos kitu tanda-tanda jalma anu tos dugi kana tingkatan mahabbah anu siap mayunan tingkatan ma’rifat ka Alloh ta’ala. Mudah-mudahan urang kalebet jalmi anu mahabbah tur ma’rifat ka Mantena. Jalmi anu salawasna kenging pertulungan Mantenna dina raraga ngajalankeun parentah-Na oge nyingkahan panyegah-Na. Anu ka dituna urang sadayana berhasil ngengingkeun rido sareng kani’matan surga-Na di yaomil jaza.  Amin ya robbal alamin.


بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَلَّ اللهُ مِنِّيْ وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرّحِيْمِ


Khutbah II


اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِاْلاِتِّحَادِ وَاْلاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَإِيَّاُه نَسْتَعِيْنُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَلْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. اِتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .. وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ


اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِوَالْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتْ إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.  اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ    


عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ


Ustadz M Tatam Wijaya, Penyuluh dan Petugas KUA Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.


Khutbah Terbaru