Home Nasional Warta Kuluwung Khutbah Daerah Pustaka Sejarah Ubudiyah Taushiyah Syariah Keislaman Obituari Doa Tokoh Risalah Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya

Inilah Susunan Pengurus PWNU Jabar 2021-2026 

Inilah Susunan Pengurus PWNU Jabar 2021-2026 
Inilah Susunan Pengurus PWNU Jabar 2021-2026  (Foto: Agung/NUJO)
Inilah Susunan Pengurus PWNU Jabar 2021-2026  (Foto: Agung/NUJO)

Bandung, NU Online Jabar 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat secara resmi sudah dikukuhkan setelah dibaiat dan dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj pada 14 Desember 2021 di Pondok Pesantren Hidayatuttholibiin, Karanganyar, Pasekan, Kabupaten Indramayu. 

 

Berikut ini susunan lengkap PWNU Jabar masa Khidmah 2021-2026 yang terdiri dari Mustasyar (Dewan Penasihat), Pengurus Harian Syuriyah, A’wan (Dewan Pakar), dan Pengurus Harian Tanfidziyah: 

 

MUSTASYAR

 

KH. Asep Burhanudin
KH. Nuh Ad Dawami
KH. DR. (HC) Sarkosi Subkhi
KH. Basuni Kamali
KH. Abun Bunyamin Ruchyat
KH. Habib Syarif Muhammad Alaydrus
KH. Usamah Mansur
KH. Sofyan Yahya, MA
KH. DR. Dedi Wahidi
KH. Hasan Nuri Hidayatullah
KH. Abdul Majid
KH. HA Zainaidi Zainal Asjikin
KH. Nu’man Abdul Hakim
-KH. Chozin Chumaidi
KH. Munawir Abdurrahim
KH. Asep Saeful Millah
KH. DR Ahmad Suryani
KH. Ahmad Baedowi Bilal
KH. Ceng Mimar Hidayat
KH. Tantowi Jauhari Musadad
KH. Mudrikah Hanafi
KH. Badrun Kamali
KH. Drs. HE.Sunidja, MM
KH. Kamali Abdul Ghani
KH. Abdul Azis Afandi
KH. Mustofa Abdullah Bin Nuh
KH. Bundari Abbas
KH. Drs. Jhon Dien TH, SH.
KH. Abdullah Mukhtar
KH. Asmawi
KH. Furqon
KH. UU Ruzhanul Ulum
KH. Muntaha Syafaat
KH. Nawawi Kustana
KH. Man Muhammad Iskandar
KH. Maman Imanul Haq
KH. Achmad Nashir Budiman, SH
KH. Endam Damiri
KH. Drs. Koerdi Moekri
KH. DR. Juhana Zulfa
KH. Drs. Muhammad Sambas, MM
KH. Muhaimin As’ad
KH. A. Maulana ZA
KH. Agus Salim
KH. Badrussalam
KH. Cholil Nats, Ph.D
KH. Muhtar Sidik

 

PENGURUS HARIAN SYURIYAH 

 

Rais Syuriyah: KH. Dr. Abun Bunyamin, MA
Wakil Rais Syuriyah: KH. Amin Muhidin Maolana
Rais     : KH. Soleh Nasihin
Rais    : KH. DR. Mu'ln Abdurrohim, M.Pd.
Rais    : KH. DR. Eep Nurudin, M.Pd. 
Rais:     : KH. Anis Mansur Arsyad KH. DR. Adib
Rais    : KH. Abdul Muis Affandi, Le., MA. 
Rais    : KH. Aliyuddin
Rais    :KH. Yusuf Muhammad, SQ
Rais    : KH. Syaerozi Bilal
Rais    : KH. Munawir Sulaeman 
Rais    : KH. Prof. DR. Ali Anwar 
Rais    : Prof. DR. Ali Ramdhani 
Rais    : KH. Azka Hamam Syaerozi 
Rais    : KH. Agus Mulyana, MA
Rais    : Dr. KH. Romdon, S.Ag., MH. 
Rais    : KH. Milan Syamsuri
Rais    : KH. Ubaidillah Harits, M.Pd. 
Rais    : KH. Ni'amilah Aqil Si

 

Katib Syuriyah: KH. Fatahillah, S.Pd.I
Katib    : KH. Abdul Mujib KH. Syamfiari
Katib    : KH. Komarudin Asy'ari 
Katib    : KH. Cep Heri Saefudin 
Katib    : KH. Busrol Karim Jufri
Katib    : KH. Muhammad Umar, M.Ag. 
Katib    : KH. DR. Musyfiq Amrullah, M.Si.
Katib    : KH. Sadulloh, SQ., MM.Pd.
Katib    : Drs. H. Kiagus Zaenal Mubarok, M.AP. 
Katib    : KH. Habib Najmi
Katib    : KH. Nurhyadi, S.Ag.
Katib    : KH. Aang Abdullah as sidik Zain 
Katib    : KH. DR. Qusoy Fadiriyah
Katib    : KH. Saefullah Amin
Katib    : DR. Ujang Nuqaman
Katib    : DR. KH. Ridwan Subagya 
Katib    : KH. DR. Amin Maulana
Katib    : KH. Moh. Luthfi Al Maghribi
Katib    : Drs. Cecep Farhan Mubarak, MH.

 

A’WAN 
DR. H. Dony Ahmad Munir, ST., MM.
Drs. H. lmron Rosadi, M.Ag.
H. Marjuki
KH. Miftahul Munir
KH. Hafidz Suyuti
H. Dadang Supriatna
H. Cecep Nurul Yaqin, M.Ap
Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si.
Dr. Dian
M. Ridho Suganda, SH., M.Si.
DR. H. Tatang Farhanul Hakim Hakim
KH. Aceng Abdul Mujib
Kb Muhammad  Sam’un
KH. Zaenal
Drs. H. Aub Ahmudin, M.Pd.
KH.AbdullahFaui
KH. Ubed Ubaidillah
DR. Ramdhan Fauzi
KH. DR. Jujun Junaedi
KH. RM Yusuf Tolhah
Drs. H. Anang Jauharudin, M.Pd.
M. Romli, M.Pd.
Heri Firdaus
KH. Abdul Kohar
Drs. Ade Saeful Mu'min, M.Ag.
DR. H. Sumanta
Asep Abdillah
DR. Mustofa Jamaludin
Cecep Nurul Yaqin, M.AP
KH. Yusron Shidqi
KH. Mohammad Toha Saefudin
KH. Oni Syahroni
KH. Aay Sahal Tastari
KH. Mukhlis Aliyudin, M.Ag
KH. Jajang Afifudin, M.Ag
Dr. H. Hanif Hanafi, M.Si.
KH. Qosidin
Dr. Cece Suryana, MM
KH. Fauzi lmron
KH. Yusuf Sugiana, M.Pd.
KH. Awan Sanusi
KH. Ayi Nurdin, S.HI
KH. Drs. Hanafiah, M.Pd
H. Cecep Agus Salam
KH. Amir Hamzah

 

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH 
 

Ketua Tanfidziyah: KH. Juhadi Muhammad, SH. 
Wakil Ketua Tanfidziyah: KH. Lukman Hakim, MA
Wakil    : Dr. Asep Syarifudin, M.Si.
Wakil    : DR. Ir. H. Ifan Haryanto, M.Sc.
Wakil    : Ir. H. Ahmad Hadian Lukita, MBA Drs. 
Wakil    : H. Dadi Syarif, MM
Wakil    : KH. Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag. 
Wakil    : DR. Yusuf Jaenal Abidin, MM
Wakil    : KH. DR. /\jid Tohir
Wakil    : DR. H. Usep Dedi Rostandi, Lc., MA. 
Wakil    : KH. DR. Abubakar Sidik, MA
Wakil    : KH. Kurtubi
Wakil    : KH. Amin Baejuri Asnaf, S.Ag.
Wakil    : DR. H. Sri Rahaqo, SH., MH., MMRS
Wakil    : H. Ahmad Dasuki, S.Pd.I
Wakil    : H. Ahmad Hasyim Asyhari 
Wakil    : DR. Tobroni, MM
Wakil    : KH. Rodiah Alfarozi 
Wakil    : lin Rokhimin, S.Ag.
Wakil    : Dindin Ibrahim Mulyana
Wakil    : KH. Abdul Hadi, M.Ag.
Wakil    : H. Asror Sobari
 

Sekretaris: Mohammad Dawam
Wakil:
H. TaufikArdani
Drs. Kurnia Permana, SH
DR. Hilman Mauludin, M.Ud
H.AcengAmrullah, S.Ag.
Dedi Wahyudi, M.Ag.
DR. Asep Sodiqin
KH. DR. Fahrudin Ahmad
Hafid Ismail
H. IwanAlamsyah
DR. Arif Zamhari
DR. Parulian Aritonang, SH
H. Dicky Pelupessy, Ph.D
H. Uung Masyhuri, S.Pd., M.Pd.
H. Roni Ilham Subagja, S.HI, MSM
KH. Aceng Muhyi
DR. Munir Huda
Asep Saefullah, S.Ag.
H Abdul Hadi
Dindin Cenur
H. Muhajirin, M.Pd.l
DR. Ali Qosim
Ahmad Zamakhsari

Bendahara: Dr. PhilGustianalsyamarjani
Wakil:
Supendi Sam'ian, SE., MM.
H. Dadang Nawawi
H. Cahya Muhammad Nuh, SE
Ai Subhan Hafaz, SH
ErikAkmaludin, ST
Paeruzillah, SE..MAP
H.Tarmadi
Soleh Wahyudin
H. Eman Sulaeman, SH
DR. H. Subagyo, SE., MM.
Drs. H. Abdurrohim, M.Si.
DR. H. Supriyadi
H. Zaynal Abidin
H. Syarifudin, lc
H. Yusuf Abdul Qodir, S.Pd.l
DR. Nurhidayat, SE., ME., Ak.CABkp
Dikdik Nur Kholig
H. Andi Yusuf
Deden Permana
H. Husni Mubarok, SH
Irman Meilandi, SE

 

Pewarta: Agung Gumelar
​​​​​​​Editor: Muhammad Rizqy Fauzi

Daerah Lainnya

terpopuler

rekomendasi

topik

×