Warta Sejarah Keislaman Tokoh Profil Opini Wawancara Ngalogat Adrahi Pustaka Download

KH M. Nuh Addawami: Mihatur Wilujeng Niti Warsih Ka-95 NU

KH M. Nuh Addawami: Mihatur Wilujeng Niti Warsih Ka-95 NU
Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat  (Foto: NU Online Jabar)
Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat  (Foto: NU Online Jabar)

Oleh KH Nuh Addawami 

"Angin Dalingding Wanci Janari"

Mun mah dunya saurang jalma
hanteu dipikameumeut
teu dipikareueus ku galeuhna
tanwande manehna
moal ngarasa bungah bungangang
ku kaseundeuhanana
malih baris sepi
kasedih kingkin
ku kaleungitanana

Mun mah diri saurang jalmi
hanteu dipupusti
teu dipupuji ku atina
tanwande manehna
moal agul ku kaalusan katut kalungguhanana
malah bakal ilang kahayang mulangkeun
panyiraman kanu milaraanana

Mun mah galih saurang adamy
ngarti kalih surti
kana kaayaan diri rawuh kabutuhna
tanwande manehna
bakal kenal ka Nu ngayugana
tur ngaku butuh sumujud ka Anjeunna

Ka Nahdliyin- Nahdliyat sakumna, nyanggakeun Wilujeng ngabandang predikat Hamba Allah Paripurna

Penulis adalah Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat